Ūdens skaitītāji

 

 

Piedāvājam ūdens un siltuma skaitītāju nomaiņu un uzstādīšanu atbilstoši Jūsu vēlmēm un iespējām. 

t. 67379878 vai 29101981

Saprotama cena (atkarībā no skaitītāju skaita) un nekādu papildus izmaksu. Dubļu filtru tīrīšana tikai pie mums bez maksas.

Mūsu pakalpojumu cenas Rīgā (jebkurš rajons):
Četru (4) skaitītāju nomaiņa – 8 EUR par vienu gab. ;
Divu (2) skaitītāju nomaiņa – 8 EUR Ls par vienu gab. ;
Viena (1) skaitītāja nomaiņa – 10 EUR

Visi ūdens skaitītāji ir pārbaudīti (verificēti) valsts uzņēmumā “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, kas garantē skaitītāja rādījumu precizitāti atbilstoši Latvijas likumdošanai. Tādējādi mūsu klienti var būt droši, ka neapkrāps ne sevi, ne nama apsaimniekotāju. Dubļu filtru tīrīšana tikai pie mums bez maksas, kas nozīmē, ka mūsu meistars neprasīs Jums papildus latu par katru skaitītāju. 

Cenā ietilpst vecā skaitītāja demontāža; jaunā uzstādīšana; dubļu filtru tīrīšana; plombēšana; akta namu apsaimniekotājam sastādīšana un LNMC izsniegts verificēšanas sertifikāts uz 4 gadiem.

Piedāvājam arī Jūsu skaitītāju nomaiņu pret pilnīgi jauniem Smart+ JS-02 skaitītājiem, kas ir šobrīd modernākie (sertificēti pēc jaunās MID direktīvas) un pret ārējo iedarbību (magnēti, saspiešana u. c. ) aizsargātākie ūdens skaitītāji Eiropā. Precizitātes ziņā šie skaitītāji ir līdzvērtīgi C klases skaitītājiem. Cenas Rīgā (jebkurš rajons) un Pierīgā:

Četru (4) skaitītāju nomaiņa – 19 EUR par vienu gab. ;
Divu (2) skaitītāju nomaiņa – 19 EUR par vienu gab. ;
Viena (1) skaitītāja nomaiņa – 22 EUR. 

Izmantojot šos Smart+ skaitītājus, Jūsu mājā ir iespējams ierīkot arī attālināto datu nolasīšanas sistēmu, kas vēl vairāk samazinās ūdens korekciju. Mēs sagatavosim piedāvājumu katram konkrētam gadījumam. 

Ja jums nekad nav bijis ūdens skaitītājs, tad mēs to uzstādīsim:
Lietota (verificēta) skaitītāja uzstādīšana– 23 EUR.
Jauna Smart+ JS-02 skaitītāja uzstādīšana – 33 EUR.

Skaitītāju nomaiņu un uzstādīšanu veicam arī ārpus Rīgas robežām par cenu vienojoties ar katru konkrētu klientu. Veicam arī siltuma skaitītāju pārbaudi (noņemšana, verificēšana un uzlikšana) - 25 EUR. 

 

 

 

 Понятная цена в зависимости от количества счетчиков. Никаких доплнительных затрат . Чистка фильтров грязи безплатно.

Специализированное предприятие по обслуживанию измерительных устройств ООО MetaCom предлагает замену и установку счётчиков воды и тепла согласно Вашим желаниям и возможностям. 

Все счётчики воды проверены (верифицированы) на государственном предприятии Латвийский Национальный центр метрологии, поэтому мы можем гарантировать, что счётчик был реально проверен, а не просто наклейка была на него прилеплена. Таким образом, наши клиенты могут быть уверены, что они не обманут ни себя, ни обслуживающего дома. Чистка грязевых фильтров только у нас бесплатно, что означает, что наш мастер не запросит с Вас дополнительный лат за каждый счётчик. 

Цены на наши услуги в Риге (любой район) (в цену входит демонтаж старого счётчика; установка нового счётчика; чистка грязевого фильтра; опломбирование; составление акта для обслуживающего дома и выданный LNMC сертификат верификации на 4 года):

Замена четырёх (4) счётчиков – 8 EUR за штуку. 
Замена двух (2) счётчиков – 8 EUR за штуку. 
Замена одного (1) счётчика - 10 EUR за штуку. 

Предлагаем и замену Ваших счётчиков на полностью новые счётчики Smart+ JS-02, которые на данный момент являются самыми современными (сертифицированы по директиве MID) и самыми защищёнными от внешнего воздействия (магниты, сжатие и т. п. ) счётчиками воды в Европе. Цены в Риге (любой район) и ближайших окрестностях Риги:
Замена четырёх (4) счётчиков - 19 EUR за штуку;
Замена двух (2) счётчиков - 19 EUR за штуку;
Замена одного (1) счётчика - 22 EUR. 

Используя счётчики Smart+, в своём доме Вы сможете оборудовать и систему дистанционного счёта показаний, которая ещё больше снизит коррекцию воды. Мы подготовим предложение для каждого конкретного случая. 

Если у Вас никогда не было счётчика воды, то мы его установим:
Установка использованного (верифицированного) счётчика - 23 EUR. 
Установка нового счётчика Smart+ JS-02 - 33 EUR. 

Мы осуществляем замену и установку счётчиков и за пределами Риги, договариваясь о цене с каждым конкретным клиентом. Мы осуществляем и проверку счётчиков тепла (снятие, верификация и установка) - 25 EUR. 

 

 

Uzņēmums MetaCom nodarbojas ar mērlīdzekļu tirdzniecību, kā arī veic ūdens un siltuma skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu.